Kościół

POMYŚL!

JAKI JEST CEL TWOJEGO ŻYCIA?

Poszukiwanie celu to coś więcej niż twoje osobiste
spełnienie, wewnętrzny spokój czy szczęście.
To coś więcej niż nasze rodziny, kariera czy nawet
najśmielsze morzenia i ambicje.

Zadajemy sobie pytania myśląc o celu swego życia:
Kim ja chciałbym zostać?
Co powinienem robić w życiu?
Jakie są moje aspiracje i marzenia?
Jednak wszystkie te pytania skupiają się
wyłącznie na własnym “ego”.

Ludzie dzięki determinacji i poświęceniu osiągają sukces.
Jest jednak różnica pomiędzy odnoszeniem sukcesu
a realizowaniem celu życia.

MY POTRZEBUJEMY STAĆ SIĘ LUDŹMI TAKIMI,
JAKIMI BÓG CHCE BYŚMY BYLI.

Koncentrowanie się na sobie nie doprowadzi nas do
poznania celu.

“W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia
i duch wszystkich ludzi”. (Księga Hioba 12:10)

Istniejesz tylko dlatego, że tak sobie życzył Bóg
Zostałeś stworzony przez Boga i dla Boga.

Tylko w Bogu odkrywamy swoje prawdziwe pochodzenie,
tożsamość, znaczenie, cel, wartość i przeznaczenie.
Każda inna ścieżka prowadzi w ślepy zaułek…