Duch Święty: Wprowadzenie

Przez trzy lata uczniowie byli z Jezusem, chodzili z Nim i słuchali wszystkiego, co mówił. Pomimo to Jezus powiedzie, że lepiej będzie, jeśli odejdzie, aby mógł posłać Ducha Świętego (Ewangelia Jana 16:7, 13-14). Jeśli to było prawdziwe w przypadku uczniów, którzy każdy dzień spędzali z Jezusem, o ileż bardziej my potrzebujemy, aby Duch Święty towarzyszył nam w codziennym życiu?

Niestety, Duch jest często niezrozumiany, a wiele osób nie ma pojęcia o tym, kim jest i jak się przejawia. Duch Święty jest często przedstawiany jako coś “dziwnego”. Biblia jednak wyraźnie stwierdza, że Duch nie jest czymś. On jest kimś – osobą, która obiecała, że nigdy Cię nie opuści. W tej serii wykładów John Bevere zaprasza Cię do osobistego odkrycia najbardziej lekceważonej i niezrozumiałej osoby w Kościele: Ducha Świętego.