Dobro czy Bóg?

W dzisiejszych czasach terminy dobro i Bóg wydają się synonimami. Wierzmy, że to, co powszechnie uważa się za dobro, musi zgadzać się z wolą Bożą. Hojność, pokora, sprawiedliwość – dobro. Egoizm, arogancja, przemoc – zło.
Różnica wydaje się prosta.
Czy taka jest prawda? Skoro dobro jest tak oczywiste, to dlaczego czytamy w Biblii, że potrzebujemy rozróżnienia, aby je rozpoznać?

“Dobro cz Bóg?” nie jest kolejnym poradnikiem. Ta seria nauczań nie tylko wpłynie na zmianę Twojego zachowania. Uzdolni Cię do nawiązania relacji z Bogiem na poziomie, który zmieni każdy aspekt Twojego życia.